Zwroty

Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje Klient w terminie do 14 dni (od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy) przelewem na podany rachunek w banku lub przekazem pocztowym. Koszty zwrotu przesyłki oraz prowizję bankową, ponosi Klient.. Koszty zwrotu towaru przy odstąpieniu od umowy ponosi klient. Zwroty towaru realizowane przez klientów za pobraniem nie będą przyjmowane.